Điệu Valse buồn

07 Tháng Giêng 20195:14 SA(Xem: 795)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ HAI 07 JAN 2019


Điệu Valse buồn


Thơ Hồng Thúy, nhạc Phạm Mạnh Cương, ca sỹ Ngọc Mỹ, hòa âm Đỗ Hải, PPS Hùng Đặng


 image060


https://www.youtube.com/watch?v=Owx0oJIXjeM

08 Tháng Hai 2018(Xem: 1520)
30 Tháng Giêng 2018(Xem: 1597)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 1250)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 1345)
10 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 1524)
03 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 1341)
28 Tháng Mười Một 2017(Xem: 1646)
24 Tháng Mười 2017(Xem: 1434)
08 Tháng Mười 2017(Xem: 1483)