Điệu Valse buồn

07 Tháng Giêng 20195:14 SA(Xem: 567)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ HAI 07 JAN 2019


Điệu Valse buồn


Thơ Hồng Thúy, nhạc Phạm Mạnh Cương, ca sỹ Ngọc Mỹ, hòa âm Đỗ Hải, PPS Hùng Đặng


 image060


https://www.youtube.com/watch?v=Owx0oJIXjeM

24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 1081)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 1150)
10 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 1301)
03 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 1173)
28 Tháng Mười Một 2017(Xem: 1429)
24 Tháng Mười 2017(Xem: 1242)
08 Tháng Mười 2017(Xem: 1283)
22 Tháng Tám 2017(Xem: 1201)
15 Tháng Tám 2017(Xem: 1262)