Tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ

25 Tháng Hai 20207:55 SA(Xem: 2884)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ BA 25 FEB 2020

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  vaamacali@gmail.com (VănHóa Online-California)


Lê Diễm Chi Huệ


Tiếng thơ Hoa Vàng, Chương trình đặc biệt Tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ


https://www.youtube.com/watch?v=O-SHZatN9lg&t=192s  


image020

10 Tháng Tư 2020(Xem: 3190)
18 Tháng Ba 2020(Xem: 3239)
21 Tháng Giêng 2020(Xem: 3244)
02 Tháng Giêng 2020(Xem: 3508)