Điệu Valse buồn

07 Tháng Giêng 20195:14 SA(Xem: 1615)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ HAI 07 JAN 2019


Điệu Valse buồn


Thơ Hồng Thúy, nhạc Phạm Mạnh Cương, ca sỹ Ngọc Mỹ, hòa âm Đỗ Hải, PPS Hùng Đặng


 image060


https://www.youtube.com/watch?v=Owx0oJIXjeM

15 Tháng Tám 2017(Xem: 2068)
19 Tháng Bảy 2017(Xem: 2340)