Điệu Valse buồn

07 Tháng Giêng 20195:14 SA(Xem: 2433)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ HAI 07 JAN 2019


Điệu Valse buồn


Thơ Hồng Thúy, nhạc Phạm Mạnh Cương, ca sỹ Ngọc Mỹ, hòa âm Đỗ Hải, PPS Hùng Đặng


 image060


https://www.youtube.com/watch?v=Owx0oJIXjeM

24 Tháng Mười 2017(Xem: 2936)
08 Tháng Mười 2017(Xem: 2964)
22 Tháng Tám 2017(Xem: 2653)
15 Tháng Tám 2017(Xem: 2751)
19 Tháng Bảy 2017(Xem: 3087)