Điệu Valse buồn

07 Tháng Giêng 20195:14 SA(Xem: 4734)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ HAI 07 JAN 2019


Điệu Valse buồn


Thơ Hồng Thúy, nhạc Phạm Mạnh Cương, ca sỹ Ngọc Mỹ, hòa âm Đỗ Hải, PPS Hùng Đặng


 image060


https://www.youtube.com/watch?v=Owx0oJIXjeM

01 Tháng Năm 2018(Xem: 4835)
22 Tháng Tư 2018(Xem: 4604)
08 Tháng Tư 2018(Xem: 4679)
13 Tháng Ba 2018(Xem: 4773)
08 Tháng Hai 2018(Xem: 5420)
30 Tháng Giêng 2018(Xem: 5504)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 4533)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 4721)
10 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 5069)
03 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 4601)
28 Tháng Mười Một 2017(Xem: 5266)