Điệu Valse buồn

07 Tháng Giêng 20195:14 SA(Xem: 2320)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ HAI 07 JAN 2019


Điệu Valse buồn


Thơ Hồng Thúy, nhạc Phạm Mạnh Cương, ca sỹ Ngọc Mỹ, hòa âm Đỗ Hải, PPS Hùng Đặng


 image060


https://www.youtube.com/watch?v=Owx0oJIXjeM

14 Tháng Tám 2018(Xem: 2773)
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 2469)
08 Tháng Năm 2018(Xem: 2763)
01 Tháng Năm 2018(Xem: 2642)
22 Tháng Tư 2018(Xem: 2330)
08 Tháng Tư 2018(Xem: 2487)
13 Tháng Ba 2018(Xem: 2562)