Điệu Valse buồn

07 Tháng Giêng 20195:14 SA(Xem: 2944)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ HAI 07 JAN 2019


Điệu Valse buồn


Thơ Hồng Thúy, nhạc Phạm Mạnh Cương, ca sỹ Ngọc Mỹ, hòa âm Đỗ Hải, PPS Hùng Đặng


 image060


https://www.youtube.com/watch?v=Owx0oJIXjeM

27 Tháng Giêng 2019(Xem: 2619)
17 Tháng Giêng 2019(Xem: 3056)
13 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 2790)
27 Tháng Mười Một 2018(Xem: 2755)
22 Tháng Mười Một 2018(Xem: 2598)
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 2559)
30 Tháng Mười 2018(Xem: 2539)
14 Tháng Tám 2018(Xem: 3371)
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 3126)