Điệu Valse buồn

07 Tháng Giêng 20195:14 SA(Xem: 203)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ HAI 07 JAN 2019


Điệu Valse buồn


Thơ Hồng Thúy, nhạc Phạm Mạnh Cương, ca sỹ Ngọc Mỹ, hòa âm Đỗ Hải, PPS Hùng Đặng


 image060


https://www.youtube.com/watch?v=Owx0oJIXjeM

17 Tháng Giêng 2019(Xem: 71)
13 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 230)
27 Tháng Mười Một 2018(Xem: 210)
22 Tháng Mười Một 2018(Xem: 255)
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 315)
30 Tháng Mười 2018(Xem: 340)
14 Tháng Tám 2018(Xem: 1160)
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 653)