Điệu Valse buồn

07 Tháng Giêng 20195:14 SA(Xem: 1073)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ HAI 07 JAN 2019


Điệu Valse buồn


Thơ Hồng Thúy, nhạc Phạm Mạnh Cương, ca sỹ Ngọc Mỹ, hòa âm Đỗ Hải, PPS Hùng Đặng


 image060


https://www.youtube.com/watch?v=Owx0oJIXjeM

22 Tháng Mười Một 2018(Xem: 906)
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 951)
30 Tháng Mười 2018(Xem: 987)
14 Tháng Tám 2018(Xem: 1754)
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 1287)
08 Tháng Năm 2018(Xem: 1570)
01 Tháng Năm 2018(Xem: 1458)