Thái Thanh: Tình Ca

18 Tháng Ba 20207:59 SA(Xem: 3436)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ TƯ 18 MAR 2020

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  vaamacali@gmail.com (VănHóa Online-California)


Thái Thanh: Tình Ca


Nhạc Phạm Duy, tiếng hát Thái Thanh thu âm trước 1975 tại Sàigon


https://www.youtube.com/watch?v=x9g0KJSvwFo


1

10 Tháng Tư 2020(Xem: 3378)
21 Tháng Giêng 2020(Xem: 3419)
02 Tháng Giêng 2020(Xem: 3688)