Tiếng Thơ Hoa Vàng "Tưởng Niệm 45 Năm Quốc Hận"

30 Tháng Tư 20208:59 SA(Xem: 2639)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ NĂM 30 APRIL 2020

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  vaamacali@gmail.com (VănHóa Online-California)


Tiếng Thơ Hoa Vàng "Tưởng Niệm 45 Năm Quốc Hận"


image018


https://www.youtube.com/watch?v=JHNbgRKN7cg&t=1017s
21 Tháng Mười Một 2019(Xem: 2352)
29 Tháng Mười 2019(Xem: 2473)
20 Tháng Mười 2019(Xem: 2515)
19 Tháng Sáu 2019(Xem: 3567)