Thanh Hải Vô Thượng Sư gởi Thông điệp khẩn cấp

29 Tháng Ba 20208:30 SA(Xem: 3571)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - CHỦ NHẬT 29 MAR 2020

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  vaamacali@gmail.com (VănHóa Online-California)


Thanh Hải Vô Thượng Sư gởi Thông điệp khẩn cấp


- Khẩn cấp cứu thế giới (phiên âm tiếng Việt)


https://youtu.be/E9WRWe282ms


https://www.youtube.com/watch?v=E9WRWe282ms&feature=youtu.be


- Lời kêu gọi khẩn cấp đến các nhà lãnh đạo tôn giáo và các đoàn thể tâm linh của ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (phụ đề chữ Việt)


https://youtu.be/u_9QJX6kbeQ


https://www.youtube.com/watch?v=u_9QJX6kbeQ&feature=youtu.be


image001

10 Tháng Tư 2020(Xem: 3378)
18 Tháng Ba 2020(Xem: 3436)
21 Tháng Giêng 2020(Xem: 3419)
02 Tháng Giêng 2020(Xem: 3688)