Hùng Dương: Nắng đổ sau vườn (Sunny backyard shed)

06 Tháng Sáu 20178:04 CH(Xem: 2416)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ  TƯ  07 JUNE  2017


Nắng đổ sau vườn (Sunny backyard shed)


The heavy rains early summer,


little miss sunshine glimmering pale backyard,


Musician who remember that the list Y Van ...


https://www.youtube.com/watch?v=unf4QXzJMDE


image036


Duongdinhhung

31 Tháng Bảy 2018(Xem: 1745)
08 Tháng Năm 2018(Xem: 2078)
01 Tháng Năm 2018(Xem: 1932)
22 Tháng Tư 2018(Xem: 1769)
08 Tháng Tư 2018(Xem: 1835)
13 Tháng Ba 2018(Xem: 1976)
08 Tháng Hai 2018(Xem: 2289)
30 Tháng Giêng 2018(Xem: 2315)