Hùng Dương: Nắng đổ sau vườn (Sunny backyard shed)

06 Tháng Sáu 20178:04 CH(Xem: 3219)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ  TƯ  07 JUNE  2017


Nắng đổ sau vườn (Sunny backyard shed)


The heavy rains early summer,


little miss sunshine glimmering pale backyard,


Musician who remember that the list Y Van ...


https://www.youtube.com/watch?v=unf4QXzJMDE


image036


Duongdinhhung

08 Tháng Năm 2018(Xem: 2989)
01 Tháng Năm 2018(Xem: 2872)
22 Tháng Tư 2018(Xem: 2547)
08 Tháng Tư 2018(Xem: 2733)
13 Tháng Ba 2018(Xem: 2807)
08 Tháng Hai 2018(Xem: 3244)
30 Tháng Giêng 2018(Xem: 3313)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 2714)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 2861)
10 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 3164)
03 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 2756)
28 Tháng Mười Một 2017(Xem: 3296)