Hùng Dương: Nắng đổ sau vườn (Sunny backyard shed)

06 Tháng Sáu 20178:04 CH(Xem: 2399)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ  TƯ  07 JUNE  2017


Nắng đổ sau vườn (Sunny backyard shed)


The heavy rains early summer,


little miss sunshine glimmering pale backyard,


Musician who remember that the list Y Van ...


https://www.youtube.com/watch?v=unf4QXzJMDE


image036


Duongdinhhung

21 Tháng Mười Một 2019(Xem: 156)
29 Tháng Mười 2019(Xem: 240)
20 Tháng Mười 2019(Xem: 265)
19 Tháng Sáu 2019(Xem: 1001)
05 Tháng Tư 2019(Xem: 1187)