Hùng Dương: Nắng đổ sau vườn (Sunny backyard shed)

06 Tháng Sáu 20178:04 CH(Xem: 2406)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ  TƯ  07 JUNE  2017


Nắng đổ sau vườn (Sunny backyard shed)


The heavy rains early summer,


little miss sunshine glimmering pale backyard,


Musician who remember that the list Y Van ...


https://www.youtube.com/watch?v=unf4QXzJMDE


image036


Duongdinhhung

06 Tháng Mười 2016(Xem: 2938)
04 Tháng Chín 2016(Xem: 5004)
28 Tháng Tám 2016(Xem: 3611)
01 Tháng Sáu 2016(Xem: 4245)