Hùng Dương: Nắng đổ sau vườn (Sunny backyard shed)

06 Tháng Sáu 20178:04 CH(Xem: 1909)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ  TƯ  07 JUNE  2017


Nắng đổ sau vườn (Sunny backyard shed)


The heavy rains early summer,


little miss sunshine glimmering pale backyard,


Musician who remember that the list Y Van ...


https://www.youtube.com/watch?v=unf4QXzJMDE


image036


Duongdinhhung

24 Tháng Mười 2017(Xem: 1611)
08 Tháng Mười 2017(Xem: 1666)
22 Tháng Tám 2017(Xem: 1524)
15 Tháng Tám 2017(Xem: 1608)
19 Tháng Bảy 2017(Xem: 1791)