Hùng Dương: Nắng đổ sau vườn (Sunny backyard shed)

06 Tháng Sáu 20178:04 CH(Xem: 4439)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ  TƯ  07 JUNE  2017


Nắng đổ sau vườn (Sunny backyard shed)


The heavy rains early summer,


little miss sunshine glimmering pale backyard,


Musician who remember that the list Y Van ...


https://www.youtube.com/watch?v=unf4QXzJMDE


image036


Duongdinhhung

05 Tháng Tư 2019(Xem: 3614)
27 Tháng Giêng 2019(Xem: 3664)
17 Tháng Giêng 2019(Xem: 4389)
07 Tháng Giêng 2019(Xem: 4121)
13 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 3884)
27 Tháng Mười Một 2018(Xem: 3755)
22 Tháng Mười Một 2018(Xem: 3640)
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 3719)
30 Tháng Mười 2018(Xem: 3531)