Hùng Dương: Nắng đổ sau vườn (Sunny backyard shed)

06 Tháng Sáu 20178:04 CH(Xem: 2440)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ  TƯ  07 JUNE  2017


Nắng đổ sau vườn (Sunny backyard shed)


The heavy rains early summer,


little miss sunshine glimmering pale backyard,


Musician who remember that the list Y Van ...


https://www.youtube.com/watch?v=unf4QXzJMDE


image036


Duongdinhhung

27 Tháng Giêng 2019(Xem: 1383)
17 Tháng Giêng 2019(Xem: 1524)
07 Tháng Giêng 2019(Xem: 1618)
13 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 1555)
27 Tháng Mười Một 2018(Xem: 1578)
22 Tháng Mười Một 2018(Xem: 1421)
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 1406)
30 Tháng Mười 2018(Xem: 1391)
14 Tháng Tám 2018(Xem: 2203)