Dr Hùng Dương: 8 tháng 3 ... "nhớ Mẹ bên sông "

07 Tháng Ba 20176:33 CH(Xem: 2572)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ  08  MAR  2017


ngày 8/3 ... nghe bài "nhớ Mẹ bên sông " 


giọng ngâm NS Hồng Vân- Đoàn Yên Linh - thơ Bão Cường


https://www.youtube.com/watch?v=-_N239WPNNs


image026


Duongdinhhung
21 Tháng Mười Một 2019(Xem: 163)
29 Tháng Mười 2019(Xem: 255)
20 Tháng Mười 2019(Xem: 272)
19 Tháng Sáu 2019(Xem: 1021)
05 Tháng Tư 2019(Xem: 1208)