Dr Hùng Dương: 8 tháng 3 ... "nhớ Mẹ bên sông "

07 Tháng Ba 20176:33 CH(Xem: 1879)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ  08  MAR  2017


ngày 8/3 ... nghe bài "nhớ Mẹ bên sông " 


giọng ngâm NS Hồng Vân- Đoàn Yên Linh - thơ Bão Cường


https://www.youtube.com/watch?v=-_N239WPNNs


image026


Duongdinhhung
05 Tháng Tư 2019(Xem: 185)
27 Tháng Giêng 2019(Xem: 468)
17 Tháng Giêng 2019(Xem: 541)
07 Tháng Giêng 2019(Xem: 702)
13 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 657)
27 Tháng Mười Một 2018(Xem: 536)
22 Tháng Mười Một 2018(Xem: 594)
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 633)
30 Tháng Mười 2018(Xem: 688)
14 Tháng Tám 2018(Xem: 1467)