Dr Hùng Dương: 8 tháng 3 ... "nhớ Mẹ bên sông "

07 Tháng Ba 20176:33 CH(Xem: 3751)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ  08  MAR  2017


ngày 8/3 ... nghe bài "nhớ Mẹ bên sông " 


giọng ngâm NS Hồng Vân- Đoàn Yên Linh - thơ Bão Cường


https://www.youtube.com/watch?v=-_N239WPNNs


image026


Duongdinhhung
08 Tháng Năm 2018(Xem: 3344)
01 Tháng Năm 2018(Xem: 3221)
22 Tháng Tư 2018(Xem: 2915)
08 Tháng Tư 2018(Xem: 3099)
13 Tháng Ba 2018(Xem: 3144)
08 Tháng Hai 2018(Xem: 3651)
30 Tháng Giêng 2018(Xem: 3703)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 3049)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 3247)