Dr Hùng Dương: 8 tháng 3 ... "nhớ Mẹ bên sông "

07 Tháng Ba 20176:33 CH(Xem: 3056)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ  08  MAR  2017


ngày 8/3 ... nghe bài "nhớ Mẹ bên sông " 


giọng ngâm NS Hồng Vân- Đoàn Yên Linh - thơ Bão Cường


https://www.youtube.com/watch?v=-_N239WPNNs


image026


Duongdinhhung
02 Tháng Giêng 2020(Xem: 669)
21 Tháng Mười Một 2019(Xem: 706)
29 Tháng Mười 2019(Xem: 845)
20 Tháng Mười 2019(Xem: 905)
19 Tháng Sáu 2019(Xem: 1654)