Dr Hùng Dương: 8 tháng 3 ... "nhớ Mẹ bên sông "

07 Tháng Ba 20176:33 CH(Xem: 3406)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ  08  MAR  2017


ngày 8/3 ... nghe bài "nhớ Mẹ bên sông " 


giọng ngâm NS Hồng Vân- Đoàn Yên Linh - thơ Bão Cường


https://www.youtube.com/watch?v=-_N239WPNNs


image026


Duongdinhhung
13 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 2450)
27 Tháng Mười Một 2018(Xem: 2385)
22 Tháng Mười Một 2018(Xem: 2245)
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 2217)
30 Tháng Mười 2018(Xem: 2172)
14 Tháng Tám 2018(Xem: 3000)
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 2748)