Dr Hùng Dương: 8 tháng 3 ... "nhớ Mẹ bên sông "

07 Tháng Ba 20176:33 CH(Xem: 1878)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ  08  MAR  2017


ngày 8/3 ... nghe bài "nhớ Mẹ bên sông " 


giọng ngâm NS Hồng Vân- Đoàn Yên Linh - thơ Bão Cường


https://www.youtube.com/watch?v=-_N239WPNNs


image026


Duongdinhhung
15 Tháng Mười Một 2016(Xem: 2522)
06 Tháng Mười 2016(Xem: 2222)
04 Tháng Chín 2016(Xem: 4022)
28 Tháng Tám 2016(Xem: 2822)
01 Tháng Sáu 2016(Xem: 3449)