Dr Hùng Dương: 8 tháng 3 ... "nhớ Mẹ bên sông "

07 Tháng Ba 20176:33 CH(Xem: 3428)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ  08  MAR  2017


ngày 8/3 ... nghe bài "nhớ Mẹ bên sông " 


giọng ngâm NS Hồng Vân- Đoàn Yên Linh - thơ Bão Cường


https://www.youtube.com/watch?v=-_N239WPNNs


image026


Duongdinhhung
24 Tháng Mười 2017(Xem: 3089)
08 Tháng Mười 2017(Xem: 3138)
22 Tháng Tám 2017(Xem: 2791)
15 Tháng Tám 2017(Xem: 2905)
19 Tháng Bảy 2017(Xem: 3245)