Dr Hùng Dương: 8 tháng 3 ... "nhớ Mẹ bên sông "

07 Tháng Ba 20176:33 CH(Xem: 1870)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ  08  MAR  2017


ngày 8/3 ... nghe bài "nhớ Mẹ bên sông " 


giọng ngâm NS Hồng Vân- Đoàn Yên Linh - thơ Bão Cường


https://www.youtube.com/watch?v=-_N239WPNNs


image026


Duongdinhhung
01 Tháng Ba 2016(Xem: 3476)
21 Tháng Giêng 2016(Xem: 3514)
04 Tháng Giêng 2016(Xem: 3419)
20 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 3415)
30 Tháng Mười Một 2015(Xem: 2993)