Dr Hùng Dương: 8 tháng 3 ... "nhớ Mẹ bên sông "

07 Tháng Ba 20176:33 CH(Xem: 2573)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ  08  MAR  2017


ngày 8/3 ... nghe bài "nhớ Mẹ bên sông " 


giọng ngâm NS Hồng Vân- Đoàn Yên Linh - thơ Bão Cường


https://www.youtube.com/watch?v=-_N239WPNNs


image026


Duongdinhhung
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 1742)
08 Tháng Năm 2018(Xem: 2074)
01 Tháng Năm 2018(Xem: 1929)
22 Tháng Tư 2018(Xem: 1766)
08 Tháng Tư 2018(Xem: 1830)
13 Tháng Ba 2018(Xem: 1974)
08 Tháng Hai 2018(Xem: 2285)
30 Tháng Giêng 2018(Xem: 2312)