Dr Hùng Dương: 8 tháng 3 ... "nhớ Mẹ bên sông "

07 Tháng Ba 20176:33 CH(Xem: 2067)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ  08  MAR  2017


ngày 8/3 ... nghe bài "nhớ Mẹ bên sông " 


giọng ngâm NS Hồng Vân- Đoàn Yên Linh - thơ Bão Cường


https://www.youtube.com/watch?v=-_N239WPNNs


image026


Duongdinhhung
08 Tháng Tư 2018(Xem: 1329)
13 Tháng Ba 2018(Xem: 1484)
08 Tháng Hai 2018(Xem: 1657)
30 Tháng Giêng 2018(Xem: 1736)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 1367)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 1465)
10 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 1633)
03 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 1438)
28 Tháng Mười Một 2017(Xem: 1782)