HạĐỏ BíchPhượng - Love from My Heart (Part 1,2,3)

04 Tháng Năm 202211:26 SA(Xem: 2196)

VĂN HÓA ONLINE – TÁC GIẢ YOUTUBE - THỨ TƯ 04 MAY 2022

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com

image019

HạĐỏ BíchPhượng - Love from My Heart (Part 1,2,3)


(Tình Em Thiết Tha)


Part 1, Part 2, Part 3 on YouTube


https://youtu.be/loHTRYOti4g

Love from My Heart (Tình Em Thiết Tha) - Part 1

image021

https://youtu.be/RbK99FlpJfk

Love from My Heart (Tình Em Thiết Tha) - Part 2

image022

https://youtu.be/3eqFTRHA9Vk

Love from My Heart (Tình Em Thiết Tha) - Part 3

image023

09 Tháng Ba 2022(Xem: 3367)
20 Tháng Mười 2021(Xem: 3387)