Bích Xuân: Diễn hành Tết Tây tại Champs Elysées

07 Tháng Giêng 201611:55 CH(Xem: 3832)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  SÁU 08 JAN 2016


Diễn hành Tết Tây tại Champs Elysées ngày 1-1-2016

 https://www.youtube.com/watch?v=jerccEzF03s


image077

06 Tháng Mười 2016(Xem: 2589)
04 Tháng Chín 2016(Xem: 4533)
28 Tháng Tám 2016(Xem: 3225)
01 Tháng Sáu 2016(Xem: 3872)
01 Tháng Ba 2016(Xem: 3843)