Bích Xuân: Diễn hành Tết Tây tại Champs Elysées

07 Tháng Giêng 201611:55 CH(Xem: 4332)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  SÁU 08 JAN 2016


Diễn hành Tết Tây tại Champs Elysées ngày 1-1-2016

 https://www.youtube.com/watch?v=jerccEzF03s


image077

21 Tháng Giêng 2020(Xem: 68)
02 Tháng Giêng 2020(Xem: 233)
21 Tháng Mười Một 2019(Xem: 387)
29 Tháng Mười 2019(Xem: 489)
20 Tháng Mười 2019(Xem: 503)
19 Tháng Sáu 2019(Xem: 1221)