Bích Xuân: Diễn hành Tết Tây tại Champs Elysées

07 Tháng Giêng 201611:55 CH(Xem: 5528)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  SÁU 08 JAN 2016


Diễn hành Tết Tây tại Champs Elysées ngày 1-1-2016

 https://www.youtube.com/watch?v=jerccEzF03s


image077

24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 3232)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 3411)
10 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 3747)
03 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 3292)
28 Tháng Mười Một 2017(Xem: 3880)
24 Tháng Mười 2017(Xem: 3674)
08 Tháng Mười 2017(Xem: 3734)
22 Tháng Tám 2017(Xem: 3349)