Bích Xuân: Diễn hành Tết Tây tại Champs Elysées

07 Tháng Giêng 201611:55 CH(Xem: 2947)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  SÁU 08 JAN 2016


Diễn hành Tết Tây tại Champs Elysées ngày 1-1-2016

 https://www.youtube.com/watch?v=jerccEzF03s


image077

14 Tháng Tám 2018(Xem: 869)
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 349)
08 Tháng Năm 2018(Xem: 580)
22 Tháng Tư 2018(Xem: 576)
08 Tháng Tư 2018(Xem: 606)