Bích Xuân: Diễn hành Tết Tây tại Champs Elysées

07 Tháng Giêng 201611:55 CH(Xem: 4189)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  SÁU 08 JAN 2016


Diễn hành Tết Tây tại Champs Elysées ngày 1-1-2016

 https://www.youtube.com/watch?v=jerccEzF03s


image077

01 Tháng Ba 2016(Xem: 4196)
21 Tháng Giêng 2016(Xem: 4274)
04 Tháng Giêng 2016(Xem: 4116)
20 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 4143)
30 Tháng Mười Một 2015(Xem: 3734)
22 Tháng Mười Một 2015(Xem: 4643)