Bích Xuân: Diễn hành Tết Tây tại Champs Elysées

07 Tháng Giêng 201611:55 CH(Xem: 3833)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  SÁU 08 JAN 2016


Diễn hành Tết Tây tại Champs Elysées ngày 1-1-2016

 https://www.youtube.com/watch?v=jerccEzF03s


image077

21 Tháng Giêng 2016(Xem: 3909)
04 Tháng Giêng 2016(Xem: 3793)
20 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 3798)
30 Tháng Mười Một 2015(Xem: 3407)
22 Tháng Mười Một 2015(Xem: 4301)
14 Tháng Mười 2015(Xem: 4180)
07 Tháng Mười 2015(Xem: 4037)
13 Tháng Chín 2015(Xem: 4308)