Bài ca Ngư phủ

22 Tháng Tư 20187:21 CH(Xem: 6547)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ HAI 23 APRIL 2018


Bài ca Ngư phủ


thi sĩ Vũ hoàng Chương qua giọng ngâm Hoàng Thư


image026


https://www.youtube.com/watch?v=Urn1HBI5h0s


Duongdinhhung

08 Tháng Tư 2018(Xem: 6774)
13 Tháng Ba 2018(Xem: 6841)
08 Tháng Hai 2018(Xem: 7606)
30 Tháng Giêng 2018(Xem: 7847)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 6669)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 6699)
10 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 7054)
03 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 6606)
28 Tháng Mười Một 2017(Xem: 7333)