Bài ca Ngư phủ

22 Tháng Tư 20187:21 CH(Xem: 5257)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ HAI 23 APRIL 2018


Bài ca Ngư phủ


thi sĩ Vũ hoàng Chương qua giọng ngâm Hoàng Thư


image026


https://www.youtube.com/watch?v=Urn1HBI5h0s


Duongdinhhung

31 Tháng Bảy 2018(Xem: 5674)
08 Tháng Năm 2018(Xem: 5861)
01 Tháng Năm 2018(Xem: 5567)
08 Tháng Tư 2018(Xem: 5370)
13 Tháng Ba 2018(Xem: 5494)
08 Tháng Hai 2018(Xem: 6124)
30 Tháng Giêng 2018(Xem: 6190)