Tuệ Sỹ Những năm tháng Anh đi

14 Tháng Mười 20188:38 CH(Xem: 603)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ HAI 01 OCT 2018


Tuệ Sỹ Những năm tháng Anh đi


image116


 Tue Sy hear poetry weekend Years of British go - Yen Linh Doan Video & Editing by Hungduong Oct / 14th / 2018


https://www.youtube.com/watch?v=QbOHEXUb26g


Duong Hung family


image117

06 Tháng Mười 2016(Xem: 2133)
04 Tháng Chín 2016(Xem: 3874)
28 Tháng Tám 2016(Xem: 2724)
01 Tháng Sáu 2016(Xem: 3323)