Bài ca Ngư phủ

22 Tháng Tư 20187:21 CH(Xem: 4608)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ HAI 23 APRIL 2018


Bài ca Ngư phủ


thi sĩ Vũ hoàng Chương qua giọng ngâm Hoàng Thư


image026


https://www.youtube.com/watch?v=Urn1HBI5h0s


Duongdinhhung

13 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 4542)
27 Tháng Mười Một 2018(Xem: 4311)
22 Tháng Mười Một 2018(Xem: 4261)
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 4423)
30 Tháng Mười 2018(Xem: 4079)
14 Tháng Tám 2018(Xem: 4967)
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 4979)