Bài ca Ngư phủ

22 Tháng Tư 20187:21 CH(Xem: 3776)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ HAI 23 APRIL 2018


Bài ca Ngư phủ


thi sĩ Vũ hoàng Chương qua giọng ngâm Hoàng Thư


image026


https://www.youtube.com/watch?v=Urn1HBI5h0s


Duongdinhhung

14 Tháng Tám 2018(Xem: 4140)
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 4147)
08 Tháng Năm 2018(Xem: 4181)
01 Tháng Năm 2018(Xem: 3987)
08 Tháng Tư 2018(Xem: 3898)
13 Tháng Ba 2018(Xem: 4017)
08 Tháng Hai 2018(Xem: 4599)
30 Tháng Giêng 2018(Xem: 4682)