Bài thơ Bạch Mã sơn

08 Tháng Tư 20188:21 CH(Xem: 6772)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ HAI 09 APRIL 2018


Bài thơ Bạch Mã sơn


Vài hình ảnh khá đẹp trên đỉnh núi nhìn xa xa giống con ngựa trắng - 


 bài thơ Bạch Mã sơn ... diễn ngâm Thu Thủy


image024


https://www.youtube.com/watch?v=a-gjdW0UWkI


Hungduong
22 Tháng Tư 2018(Xem: 6547)
13 Tháng Ba 2018(Xem: 6840)
08 Tháng Hai 2018(Xem: 7606)
30 Tháng Giêng 2018(Xem: 7847)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 6669)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 6699)
10 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 7054)
03 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 6606)
28 Tháng Mười Một 2017(Xem: 7333)