Bài thơ Bạch Mã sơn

08 Tháng Tư 20188:21 CH(Xem: 2542)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ HAI 09 APRIL 2018


Bài thơ Bạch Mã sơn


Vài hình ảnh khá đẹp trên đỉnh núi nhìn xa xa giống con ngựa trắng - 


 bài thơ Bạch Mã sơn ... diễn ngâm Thu Thủy


image024


https://www.youtube.com/watch?v=a-gjdW0UWkI


Hungduong
13 Tháng Ba 2018(Xem: 2623)
08 Tháng Hai 2018(Xem: 3049)
30 Tháng Giêng 2018(Xem: 3108)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 2548)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 2687)
10 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 2989)
03 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 2586)
28 Tháng Mười Một 2017(Xem: 3124)
24 Tháng Mười 2017(Xem: 2898)