Bài thơ Bạch Mã sơn

08 Tháng Tư 20188:21 CH(Xem: 3673)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ HAI 09 APRIL 2018


Bài thơ Bạch Mã sơn


Vài hình ảnh khá đẹp trên đỉnh núi nhìn xa xa giống con ngựa trắng - 


 bài thơ Bạch Mã sơn ... diễn ngâm Thu Thủy


image024


https://www.youtube.com/watch?v=a-gjdW0UWkI


Hungduong
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 3906)
08 Tháng Năm 2018(Xem: 3937)
01 Tháng Năm 2018(Xem: 3781)
22 Tháng Tư 2018(Xem: 3536)
13 Tháng Ba 2018(Xem: 3814)
08 Tháng Hai 2018(Xem: 4395)
30 Tháng Giêng 2018(Xem: 4414)