Bài thơ Bạch Mã sơn

08 Tháng Tư 20188:21 CH(Xem: 551)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ HAI 09 APRIL 2018


Bài thơ Bạch Mã sơn


Vài hình ảnh khá đẹp trên đỉnh núi nhìn xa xa giống con ngựa trắng - 


 bài thơ Bạch Mã sơn ... diễn ngâm Thu Thủy


image024


https://www.youtube.com/watch?v=a-gjdW0UWkI


Hungduong
14 Tháng Tám 2018(Xem: 778)
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 251)
08 Tháng Năm 2018(Xem: 491)
22 Tháng Tư 2018(Xem: 511)
13 Tháng Ba 2018(Xem: 733)