Bài thơ Bạch Mã sơn

08 Tháng Tư 20188:21 CH(Xem: 1693)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ HAI 09 APRIL 2018


Bài thơ Bạch Mã sơn


Vài hình ảnh khá đẹp trên đỉnh núi nhìn xa xa giống con ngựa trắng - 


 bài thơ Bạch Mã sơn ... diễn ngâm Thu Thủy


image024


https://www.youtube.com/watch?v=a-gjdW0UWkI


Hungduong
27 Tháng Giêng 2019(Xem: 1192)
17 Tháng Giêng 2019(Xem: 1277)
07 Tháng Giêng 2019(Xem: 1437)
13 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 1364)
27 Tháng Mười Một 2018(Xem: 1415)
22 Tháng Mười Một 2018(Xem: 1243)
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 1226)
30 Tháng Mười 2018(Xem: 1237)
14 Tháng Tám 2018(Xem: 2028)
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 1591)