Bài thơ Bạch Mã sơn

08 Tháng Tư 20188:21 CH(Xem: 1505)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ HAI 09 APRIL 2018


Bài thơ Bạch Mã sơn


Vài hình ảnh khá đẹp trên đỉnh núi nhìn xa xa giống con ngựa trắng - 


 bài thơ Bạch Mã sơn ... diễn ngâm Thu Thủy


image024


https://www.youtube.com/watch?v=a-gjdW0UWkI


Hungduong
08 Tháng Năm 2018(Xem: 1694)
01 Tháng Năm 2018(Xem: 1558)
22 Tháng Tư 2018(Xem: 1467)
13 Tháng Ba 2018(Xem: 1671)
08 Tháng Hai 2018(Xem: 1842)
30 Tháng Giêng 2018(Xem: 1941)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 1531)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 1655)
10 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 1854)
03 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 1611)
28 Tháng Mười Một 2017(Xem: 1987)