Bích Xuân: Diễn hành Tết Tây tại Champs Elysées

07 Tháng Giêng 201611:55 CH(Xem: 4334)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  SÁU 08 JAN 2016


Diễn hành Tết Tây tại Champs Elysées ngày 1-1-2016

 https://www.youtube.com/watch?v=jerccEzF03s


image077

08 Tháng Mười 2017(Xem: 2315)
22 Tháng Tám 2017(Xem: 2095)
15 Tháng Tám 2017(Xem: 2190)
19 Tháng Bảy 2017(Xem: 2459)