Bích Xuân: Diễn hành Tết Tây tại Champs Elysées

07 Tháng Giêng 201611:55 CH(Xem: 4302)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  SÁU 08 JAN 2016


Diễn hành Tết Tây tại Champs Elysées ngày 1-1-2016

 https://www.youtube.com/watch?v=jerccEzF03s


image077

04 Tháng Năm 2015(Xem: 4867)
24 Tháng Hai 2015(Xem: 4703)
Kỷ niệm 43 năm "Love Story" ra đời
06 Tháng Giêng 2015(Xem: 5358)