Chi Huệ Diễm Lê: Tiếng thơ Hoa Vàng "Hoàng Cầm & Lá Diêu Bông"

29 Tháng Mười Hai 20198:02 SA(Xem: 3742)

VĂN HÓA ONLINE - VĂN NGHỆ - THỨ HAI 30 DEC 2019


Chi Huệ Diễm Lê: Tiếng thơ Hoa Vàng "Hoàng Cầm & Lá Diêu Bông"


image042


Chi Huệ Diễm Lê


12/2019


https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwGCbBGPzXpMFdfDPzFRBrWXFTl?projector=1


https://www.youtube.com/watch?v=1mzXdvmeAG0


image041

12 Tháng Ba 2017(Xem: 6029)
23 Tháng Hai 2017(Xem: 5523)
24 Tháng Giêng 2017(Xem: 5532)
02 Tháng Giêng 2017(Xem: 5986)
15 Tháng Mười Một 2016(Xem: 5775)
03 Tháng Mười Một 2016(Xem: 5898)
(thân tặng Nguyễn Đình Cường & Ngọc Long)