Phạm Anh Dũng:"Nghiêng"

23 Tháng Hai 20176:42 CH(Xem: 7126)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  SÁU  24  FEB  2017


Nghiêng


(Phạm Anh Dũng, thơ Thơ Thơ) - Quỳnh Lan (Voice Guide)


image028


https://www.youtube.com/watch?v=u97hD6cz8BM
19 Tháng Bảy 2017(Xem: 7432)
Dấu thời gian chưa xóa Nét buồn vương sắc mây Đan bóng chiều rơi lối Sương chùng lạnh thấm vai
02 Tháng Bảy 2017(Xem: 7285)
12 Tháng Ba 2017(Xem: 7649)
24 Tháng Giêng 2017(Xem: 7184)
02 Tháng Giêng 2017(Xem: 7759)