Lệ Thu: Tiếng hát vượt thời gian và không gian

07 Tháng Năm 20178:14 CH(Xem: 6001)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  HAI  08  MAY  2017


Lệ Thu: Tiếng hát vượt thời gian và không gian


https://www.youtube.com/watch?v=uaWqtlkE3vo


image067

19 Tháng Bảy 2017(Xem: 7206)
Dấu thời gian chưa xóa Nét buồn vương sắc mây Đan bóng chiều rơi lối Sương chùng lạnh thấm vai
02 Tháng Bảy 2017(Xem: 7084)
12 Tháng Ba 2017(Xem: 7411)
23 Tháng Hai 2017(Xem: 6897)
24 Tháng Giêng 2017(Xem: 6975)
02 Tháng Giêng 2017(Xem: 7545)