Lệ Thu: Tiếng hát vượt thời gian và không gian

07 Tháng Năm 20178:14 CH(Xem: 3396)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  HAI  08  MAY  2017


Lệ Thu: Tiếng hát vượt thời gian và không gian


https://www.youtube.com/watch?v=uaWqtlkE3vo


image067

06 Tháng Hai 2020(Xem: 1991)
28 Tháng Bảy 2019(Xem: 2304)
28 Tháng Sáu 2019(Xem: 2663)
05 Tháng Ba 2019(Xem: 2861)
17 Tháng Hai 2019(Xem: 3326)