Lệ Thu: Tiếng hát vượt thời gian và không gian

07 Tháng Năm 20178:14 CH(Xem: 3406)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  HAI  08  MAY  2017


Lệ Thu: Tiếng hát vượt thời gian và không gian


https://www.youtube.com/watch?v=uaWqtlkE3vo


image067

16 Tháng Mười 2016(Xem: 4347)
02 Tháng Mười Một 2015(Xem: 5124)
26 Tháng Bảy 2015(Xem: 5285)