Tiếng hát lạ Ngọc Hạ: "Một mình"

11 Tháng Năm 20178:13 CH(Xem: 6670)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  SÁU  12  MAY  2017


https://www.youtube.com/watch?v=AlmBPCCm14w


image044

19 Tháng Bảy 2017(Xem: 7432)
Dấu thời gian chưa xóa Nét buồn vương sắc mây Đan bóng chiều rơi lối Sương chùng lạnh thấm vai
02 Tháng Bảy 2017(Xem: 7285)
12 Tháng Ba 2017(Xem: 7649)
23 Tháng Hai 2017(Xem: 7127)
24 Tháng Giêng 2017(Xem: 7184)
02 Tháng Giêng 2017(Xem: 7759)