5 ca khúc bị cấm vì tư tưởng?

16 Tháng Tư 20179:03 CH(Xem: 6425)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ  12  APRIL  2017 Top of Form


 5 ca khúc bị cấm vì tư tưởng?


https://www.youtube.com/watch?v=mj3ZpBodOcY


image003

19 Tháng Bảy 2017(Xem: 7561)
Dấu thời gian chưa xóa Nét buồn vương sắc mây Đan bóng chiều rơi lối Sương chùng lạnh thấm vai
02 Tháng Bảy 2017(Xem: 7409)
12 Tháng Ba 2017(Xem: 7758)
23 Tháng Hai 2017(Xem: 7240)
24 Tháng Giêng 2017(Xem: 7299)
02 Tháng Giêng 2017(Xem: 7879)