5 ca khúc bị cấm vì tư tưởng?

16 Tháng Tư 20179:03 CH(Xem: 3668)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ  12  APRIL  2017 Top of Form


 5 ca khúc bị cấm vì tư tưởng?


https://www.youtube.com/watch?v=mj3ZpBodOcY


image003

12 Tháng Ba 2017(Xem: 5130)
23 Tháng Hai 2017(Xem: 4506)
24 Tháng Giêng 2017(Xem: 4497)
02 Tháng Giêng 2017(Xem: 4938)
15 Tháng Mười Một 2016(Xem: 4807)
03 Tháng Mười Một 2016(Xem: 4868)
(thân tặng Nguyễn Đình Cường & Ngọc Long)