Lệ Thu: Tiếng hát bất tử với thời gian

04 Tháng Năm 20178:17 CH(Xem: 6147)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  SÁU  28  APRIL  2017


https://www.youtube.com/watch?v=amdJ1f9aIkc


image034

19 Tháng Bảy 2017(Xem: 7206)
Dấu thời gian chưa xóa Nét buồn vương sắc mây Đan bóng chiều rơi lối Sương chùng lạnh thấm vai
02 Tháng Bảy 2017(Xem: 7084)
12 Tháng Ba 2017(Xem: 7412)
23 Tháng Hai 2017(Xem: 6897)
24 Tháng Giêng 2017(Xem: 6975)
02 Tháng Giêng 2017(Xem: 7545)