Chi Huệ Diễm Lê: Tiếng thơ Hoa Vàng "Hoàng Cầm & Lá Diêu Bông"

29 Tháng Mười Hai 20198:02 SA(Xem: 3550)

VĂN HÓA ONLINE - VĂN NGHỆ - THỨ HAI 30 DEC 2019


Chi Huệ Diễm Lê: Tiếng thơ Hoa Vàng "Hoàng Cầm & Lá Diêu Bông"


image042


Chi Huệ Diễm Lê


12/2019


https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwGCbBGPzXpMFdfDPzFRBrWXFTl?projector=1


https://www.youtube.com/watch?v=1mzXdvmeAG0


image041

06 Tháng Ba 2020(Xem: 3261)
06 Tháng Hai 2020(Xem: 3230)
28 Tháng Bảy 2019(Xem: 3567)
28 Tháng Sáu 2019(Xem: 3870)
05 Tháng Ba 2019(Xem: 4288)
17 Tháng Hai 2019(Xem: 4880)