Chi Huệ Diễm Lê: Tiếng thơ Hoa Vàng "Hoàng Cầm & Lá Diêu Bông"

29 Tháng Mười Hai 20198:02 SA(Xem: 3743)

VĂN HÓA ONLINE - VĂN NGHỆ - THỨ HAI 30 DEC 2019


Chi Huệ Diễm Lê: Tiếng thơ Hoa Vàng "Hoàng Cầm & Lá Diêu Bông"


image042


Chi Huệ Diễm Lê


12/2019


https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwGCbBGPzXpMFdfDPzFRBrWXFTl?projector=1


https://www.youtube.com/watch?v=1mzXdvmeAG0


image041

23 Tháng Ba 2021(Xem: 2088)
16 Tháng Giêng 2021(Xem: 2203)
15 Tháng Giêng 2021(Xem: 2380)
27 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 2557)
21 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 2426)
16 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 2565)
05 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 2730)